Hoppa till innehåll

Hur ser det ut sen?

Hur ser det ut sen?
Efter det första mötet börjar själva mentorskapet.

För att få en så bra struktur som möjligt och för att snabbt “komma in i mötet” bygger vi våra sessioner utifrån 5 punkter, men som alla bra strukturer är vår struktur flexibel, detta gör att innehåll och upplägg varierar mellan olika adepter. Grundläggande i de flesta sessioner innehåller följande 5 punkter. Erfarenheten har lärt oss att vi når förväntat resultat mycket snabbare.

 • Förberedelse

   

  För att det ska blir ett bra och produktivt möte är det viktigt att adepten har tänkt igenom sina frågeställningar innan mötet och skickat en “agenda/information” till oss i förväg så vi kan förbereda frågeställningar och eventuella lösningar.

 • Status

   

  Mentor/adept-mötet börjar med at ni hälsar på varandra och socialiserar lite. Därefter diskuteras och avhandlas status på utestående frågor eller ej genomförda aktiviteter och uppgifter.

 • Utmaningen för dagen

   

  Nästa steg blir att hantera ”utmaningen för dagen”. Vad är det som kräver adeptens tid och energi just nu? Adepten beskriver hur han/hon ser på situationen och vilka tankar och idéer som finns. Vad har gjorts, sagts och tänkts är bra och öppnande frågeställningar. Glöm inte att prata om vilka känslor som är kopplade till situationen. Känslorna skapar ytterligare en dimension på utmaningen och kan vara viktigt för kommande angreppsätt.

 • Angreppssätt

   

  Vi diskuterar olika tillvägagångssätt med olika för- och nackdelar. Vi målar upp olika scenarion, vad händer om du gör si eller så. Hur och vad kan eller ska göras? Här är det viktigt att adepten är tydlig med sitt behov av stöd. Vill adepten få handfasta råd eller bara höra mentorns erfarenheter. Det är viktigt att adepten får en chans att komma med egna förslag och slutsatser. 

  Mentorns roll är framför allt att ställa konstruktiva frågor och följdfrågor som ”tvingar” adepten att resonera och tänka igenom utmaningen på ett objektivt och strukturerat vis. Att ställa frågor som; varför tror du det? Eller hur tänker du nu? Är lika bondförnuftiga som effektiva. 

  Mentorn måste hela tiden låta adepten få tänka till och komma med egna förslag, mentorns svåraste uppgift är ibland att vara just tyst, att inte komma med inlägg och kommentarer, och absolut inte försöka avsluta adeptens meningar i något dåligt försök i att hjälpa till.

  Som sagt, efter första mötet börjar själva mentorskapet och det är nu vi båda utvecklas!