Hoppa till innehåll

Mentorskap och coachning?

Vad har metoderna mentorskap och coachning gemensamt och vad skiljer dem åt? 
Vilka frågor bör du ställa dig när du står i valet och kvalet?

 

Mentorskap och coachning har många likheter men också en del skillnader. Det finns dessutom ett otaligt antal begrepp och titlar inom mentorskap och coachning. Några exempel på “titlar”: Informell mentor, professionell mentor, intern mentor, extern mentor, idrottscoach, karriärcoach, livscoach, chefscoach, affärscoach, executive coach…
Men vad har metoderna mentorskap och coachning gemensamt och vad skiljer dem åt? Och när är det lämpligt att använda den ena eller den andra? Vilka frågor bör du ställa dig när du står i valet och kvalet?

Tyvärr finns det inget klar och tydlig definition – utövaren måste själv definiera sin roll i förhållande till adeptens behov. Intresseorganisationen EMCC (European Mentoring and Coaching Council) har inte heller någon tydlig gräns mellan coach och mentor.
Det finns ändå saker som skiljer mellan de båda.

Vad är coachning?

Vi brukar använda författaren John Whitmore (författare) definition: ”Coachning är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa dem att lära, hellre än att lära dem”.

Fokus ligger också på utveckling och lärande under processens gång och mycket att adepten själv tar ansvar längs med vägen. Coachen använder sig mycket av frågor och adepten får själv diskutera sig fram till svaret.

Erfarenhetsmässigt kan sägas att en person som söker en coach inte alltid vet vad han eller hon vill eller har för mål. Det är ju det man behöver hjälp med…

Vad är mentorskap?

Ordet mentor kommer från berättelsen om Odysseus. Han skulle ut på resa och bad sin vän Mentor att ”ta hand om min son och lär honom allt du vet”. 

Mentorskapet består mycket i att överföra kunskap från en mer erfaren till en mindre erfaren person. Genom mentorskapet inspirerar man andra (och sig själv) till att nå en specifik plats i framtiden. 

Inslaget av lärande är en tydlig beröringspunkt som coachning har med mentorskapet – båda metoderna vill åstadkomma en lärprocess.

Vad är det för skillnad mentorskap och coachning?

Mentorskap och coachning har många likheter men också en del skillnader. Som tidigare skrivits kan man säga att en mentor är expert på det som adepten vill bli bättre på medan en coach är expert på att ställa frågor. 

Coachning handlar ofta om kortare och mer begränsade insatser – cirka 3- 6 månader. Medan mentorskap ofta handlar om en insats som sträcker sig över ett par år.

Vad har coachning och mentorskap gemensamt?

Om man ser på likheterna är både coachning och mentorskap processer som möjliggör för individen att uppnå sin fulla potential och utvecklas. I båda fallen handlar det om att kunna lyssna och ställa rätt frågor.

Både coachning och mentorskap hjälper klienten att utforska behoven, motivationen, önskningarna, förmågorna och tankeprocesserna för att kunna göra hållbara förändringar. Båda metoderna använder frågetekniker för att facilitera klientens egna tankar i syfte att hitta lösningar och handlingsplaner istället för att ge råd.

 

Förhållningssätten ger klienten stöd i att sätta upp realistiska mål och utvärdera stegen för att nå dit. Teknikerna att lyssna, observera och ställa fördjupande frågor för att förstå kliententens situation används både i mentorskap och coachning. Båda metoderna uppmuntrar också till handling och personlig utveckling och stödjer klienten att kontinuerligt förbättra sina kompetenser. Man utvärderar utfallet av processen och försäkrar sig om att klienten uppnått sina mål.

 

Både coachning och mentorskap är den främsta formen av kompetensutveckling enligt flera undersökningar, men rätt förutsättningar måste råda.

 

Att tänka på när du ska hitta en coach eller mentor

  • Tänk igenom vilka dina behov är?
  • Vad är syftet och målet med att du vill ha hjälp?
  • Vad vill du lära dig?
  • Vilka krav har du på en coach/mentor? Man? Kvinna? Ålder? Bakgrund? Erfarenhet? Utbildning?
  • Vad vill du tala om?
  • Hur mycket tid vill du lägga ner på möten och samtal?
  • Se till att prata om dina förväntningar i ett första möte och lyssna om det stämmer med coachens/mentorns.
  • Fråga om metodik och upplägg av programmet/samtalen.
  • Fråga om tystnadsplikten och etiska frågor.
  • Gör ett avtal med tydligt syfte och mål och ansvar.

Gör du detta kommer du garanterat att utvecklas! Lycka till!