Hoppa till innehåll

Första mötet

Vad kan jag förvänta mig och vad är det som händer?

Innan man går in i ett mentorssamarbete är det viktigt att det känns rätt och att personkemin är på topp, vi ska jobba tillsammans.  Därför brukar vi starta våra samarbete så här.

1. En personlig presentation

Det gäller att snabbt komma in på vem vi är och en öppen och ärlig dialog är avgörande i uppstarten. Att prata om exempelvis privatliv, bakgrund, utbildning och karriär är en del. Men viktigare är att berätta om de misstag och erfarenheter vi gjort och fått genom livet. Hur man har hanterat och löst olika situationer och utmaningar? Hur man har agerat i olika situationer säger en del om vem man är som person. Fokus är på dig som adepten och person, vi behöver bilda oss en uppfattning om hur vi ska agera och tjänstgöra som mentor.

2. Förväntningar

Efter introduktionen pratar vi vilka förväntningar vi kommer att ha på varandra? Vem ska göra vad och vem ska ansvara för vad? Frågeställningar och förväntningar är först och främst de som du som adept har men vi kommer att ha förväntningar och krav på dig också. Men som sagt, det är dina förväntningar som ska färga syfte och mål med mentorskapet. Ansvar för agenda är en annan fråga som hamnar under förväntningar.

3. Agenda/ämnesområden

För att fokusera på rätt saker och att ha något att strukturerar er relation efter är det viktigt att ni tidigt i er relation göra klart för vilka ämne som framför allt ska belysas. Är det chefsrollen i sig, är det ekonomin eller adeptens personliga utveckling som ska ligga till grund för mentorskapet. Ska mentorskapet främst vara till för att hantera den operativa vardagen eller ska det finnas en långsiktig och strategiskt tyngdpunkt. Detta är bara några exempel på vad ni kan beakta.

4. Mötesstruktur

Var, när och hur genomför vi våra mentor/adept-möten. Hur ofta ska vi “träffas”? Ska de alltid vara online eller ska vi träffas fysiskt? På en neutral plats, café eller i en park. I våra lokaler eller i på ert företag. Oavsett, det viktigaste är att vi kan sitta ostört men ändå på en kreativ och trevlig plats. Hur långt ska ett möte vara? Normalt är två timmar är ett bra riktmärke. Men det beror också på vilken frågeställningen är. På två timmar hinner vi bygga vidare på relationen men även avhandla de viktigaste frågorna. Det kan vara en fördel att träffas lite oftare i början så att relationen får en chans att utvecklas tidigt. Bestäm hur frågeställningarna ska förberedas och om en agenda ska skickas ut innan mötet.

Här är lite punkter att fundera på inför (och under) det första mötet

  • Är jag redo att ansvara för min egen utveckling?
  • Vad har jag behov av att utveckla? Inom vilket område behöver jag en mentor?
  • Vill jag berätta om mina (affärs)idéer och tankar?
  • Hur mycket energi är jag villig att lägga ner på min egen utveckling och ev. uppgifter mellan mötena?
  • Kan och vill jag ta emot även tuff återkoppling?
  • Vad är mitt mål med vårt samarbete?
  • Är jag beredd att lyssna?
  • Vilka eventuella hinder känner jag i vårt samarbete?
  • Vilka möjligheter ser jag?
  • Kan vi ha en ömsesidigt givande relation?